Knižní svět dětí

Litvínovskou knihovnu zaplnili výherci knihovnických soutěží

18.05.2011 00:00
Litvínovskou knihovnu zaplnily děti z 1. a 2. stupňů základních škol. Přišly si vyzvednout odměny za nejlepší výsledky v knihovnické soutěži.   V průběhu celého dubna měli žáci základních škol i nižších ročníků gymnázia možnost zúčastnit se tradičních jarních knihovnických kvízů. Děti...

Nejvíce žáků zapojených do Čtení pomáhá je ze severní Moravy

17.05.2011 00:00
Projekt Čtení pomáhá slaví první měsíc svého fungování. Za tu dobu se na stránkách www.ctenipomaha.cz zaregistrovalo přes 15.000 žáků, kteří rozdělili přes 1.200.000 korun a naplnili sedm charitativních projektů. Čerstvě uzavřenou charitou je „Pomoc starším“. Nejvíce žáků zapojených do...

Spisovatelka Martina Drijverová četla v knihovně hamerským dětem

17.04.2011 21:51
V rámci Března - měsíce čtenářů besedovaly děti v litvínovské knihovně se spisovatelkou Martinou Drijverovou. Městská knihovna Litvínov hostila v právě probíhajícím Týdnu čtení paní Martinu Drijverovou, autorku mnoha dětských knih.   Knihovnice dětského oddělení uspořádala zajímavou besedu...

Děti strávily pohádkovou noc v knihovně

16.04.2011 21:57
Městská knihovna Litvínov se již podeváté připojila k celostátní akci s názvem Noc s Andersenem. Na počest narození dánského pohádkáře proběhla v pátek 1. dubna 2011 v 1040 místech naší planety Noc s Andersenem.   Zúčastnilo se jí téměř 40 000 dětí. Kouzelnou noc pořádá k podpoře dětského ...