Knihovna odmění pilné žáky

03.06.2011 14:51

Městská knihovna Litvínov bude na konci školního roku tradičně odměňovat nejpilnější žáky litvínovských základních škol...

Litvínovská knihovna ani letos nezapomene na všechny chytré a vzorné žáky místních základních škol a nižších ročníků gymnázia, kteří na konci školního roku obdrží vysvědčení s vyznamenáním. Jejich celoroční snahu a píli věnovanou učení knihovna v rámci projektu „Kdo se dobře učí, zaslouží si odměnu“ odmění čokoládou.
 
Všechny „vyznamenané“ zveme ve čtvrtek 30. 6. od 8:30 do 11:30 do dětského oddělení Městské knihovny Litvínov. Po předložení vysvědčení vám knihovnice předá zaslouženou sladkou odměnu.
 
Tento článek je tisková zpráva Knihovny Litvínov.