Co mi povíš, Matěji?

Knížka, která je určená jako logopedická příručka pro rodiče s malými dětmi. Veselou hravou formou se děti naučí vyslovovat písmenka.

Vše je postaveno na principu hry a děti jsou tak lépe motivovány k učení.

 

Recenzi na tuto knížku jsem napsala pro web Akce-novinky.cz

Mnoho rodičů dětí předškolního věku si často klade otázku, zda právě to jejich dítko mluví správně, a mají zájem na tom, aby správně vyslovovalo. A právě pro ně a jejich děti připravila Markéta Hrubínová knížku, která slouží nejen jako příručka pro rodiče, ale zároveň se bude zpracováním líbit i těm nejmenším.

 

Knih, které se snaží zpracovávat tématiku logopedie a nabídnout možná řešení rodičům je na trhu poměrně dost. Ale pokud mají být do tématu vtaženy i samotné děti, což samozřejmě musí, pak návodů a příruček není zase mnoho. Děti, zvláště pak ve věku předškolním, nezajímá suchá teorie, ale chtějí si hrát a smát se.
A toho využila autorka knihy Co mi povíš Matěji? – Markéta Hrubínová a místo sáhodlouhých teoretických výkladů použila především obrázky s příběhy a vytvořila malého hrdinu Máťu, kterému pomáhají jeho tři zvířátka. Ta provázejí dítě postupně celou knížkou. Píšu záměrně knížkou, protože, jak uvádí i sama autorka, nejedná se o příručku jako takovou, základem je hlavně motivovat dítě, pomáhat mu a to vše se odvíjí na praktickém základě.

Knížka má za úkol nejen rozvinout řeč malých předškoláků ještě před tím, než si sednou do školní lavice, ale protože s dítětem budou při čtení spolupracovat rodiče, mohou si všímat určitých věcí, které podle nich neodpovídají tomu, co by dítě mělo zvládnout. Pak je samozřejmě na místě konzultace s logopedem.

Knížka má celkem deset kapitol, které odpovídají měsícům školního roku. Každá kapitola má poté ještě tři části, z nichž první je nějaký příběh. Ten se samozřejmě vztahuje hravou formou k učení, má za úkol hlavně dítě motivovat k tomu, co se bude „probírat“ dále.

Druhou část pak tvoří jakási praktická cvičení. Děti si vyzkouší postupně nejrůznější činnosti, například si zopakují barvy, ale rozšiřují si i slovní zásobu, naučí se nová slovíčka apod. Tato cvičení jsou napsána formou přímé řeči, mluví k dítěti tak, aby vše jasně pochopilo – jak uvádí sama autorka, vycházela při těchto formulacích ze svých vlastních zkušeností při práci s dětmi.

Ukázka z knihy:
Hroch opakuje Č Š Ž
Hroch opakuje Č

 • Našpul pusu, jako když posíláš mamince pusinku.
 • Jazykem se dotkni za horními zoubky.
 • A teď zkus ččč
 • Pokračuj… či či či… če če če… ča ča ča.
 • Když ti to jde ve slabikách, můžeš zkoušet slova:
  toč, tyč, bič, míč, pekáč, koláč, pláč, upeč, uteč, kolotoč, počká, kočka, dočká, mačká, Kačka, páčka, tečka, tyčka, myčka, víčko, vánočka, vajíčko, teplíčko, vajíčko, mlíčko, učí, točí, kočí, léčí, fi čí, otočí, namočí, obočí, peče, míče, pekáče, pláče, koláče, uteče, kolotoče, klíče, čuně, čuník, čučí, čokoláda, čolek, čouhá, čoudí, čáp, čaj, čajka, čahoun, čalounictví, čep, čelo, čeká, četa, čepel, čenich, čin, čich, Čína, činka, čípek, čítanka, čtu, člun, človíček, článeček, čmelda, čmouha, kvočna, děvčata, včela, čočka, čumáček, čepeček, holčička.


  Hroch umí básničku

  Půjč mi, Čendo, čepičku,
  dám ti za ni vánočku.
  Počkej, počkej, hned ji půjčím,
  jen se dvakrát zatočím.


  Má-li dítě potíž s umístěním jazyka za horní dáseň, můžeme mu pomoci mechanicky. Nezvedá-li samo jazyk, prostě mu umístíme špičku jazyka na horní alveolu lžičkou nebo prstem.

  Aby rodiče věděli, jak mají postupovat, jsou zde krátké návody na to, co konkrétního má dítě udělat, aby dobře vyslovovalo, aby se správně rozvíjela motorika jazyka apod. Pro rodiče jsou pak připojeny krátké vysvětlivky týkající se daného cvičení, jak například dítěti pomoci apod. Součástí této druhé části jsou i úkoly na prostorovou orientaci.

  Třetí část knihy je věnována otázkám a odpovědím, zcela autentickým, neboť autorka se kromě jiného věnuje také logopedické problematice dětí a dospělých. Jedná se tedy o jakousi poradenskou část, kde rodiče mohou najít odpovědi na své otázky, týkající se oblasti řeči a komunikace.

  Děti nepochybně zaujmou ilustrace a samotní hrdinové knížky – vzhledem k tomu, že děti rády napodobují, neměl by být problém v tom, aby je takovéto učení bavilo. Navíc knížka obsahuje nespočet barevných ilustrací Máti a jeho zvířátek, vždy v souvislosti s probíranou tématikou.

  Rodiče budou nadšeni tím, že nemusejí pročítat dlouhé texty, protože veškerá vysvětlení, která autorka udává, jsou jasná. V praxi to tedy znamená, že práce s touto knihou bude zábavná a srozumitelná pro obě strany, tj. jak pro rodiče, tak pro děti.

  Přesto bych ale rodičům doporučila, aby si knihu nejprve sami, bez dítěte prolistovali, aby získali přehled. Poté, kdy dítě zapojí do spolupráce, je vhodné ujasnit si i určitá fakta, protože do knihy se dají například zaznamenávat probíraná písmenka apod.
  Stejně tak je samotná práce s knihou individuální, tedy neřídí se jasně tím, kolik cvičení denně musíme probrat. Vše se přizpůsobuje potřebám dítěte, k tématu se dá samozřejmě vrátit. Týká se to i jednotlivých kapitol, které nemusí být probírány tak, jak následují za sebou.

  Knížku bych doporučila všem rodičům, kteří chtějí nejen „zjistit“, zda jejich dítě předškolního věku umí správně vyslovovat, artikulovat apod., ale vlastně všem, kteří chtějí rozvíjet řeč u svého dítěte tou správnou cestou, nespoléhat se až na dobu, kdy dítě usedne do školní lavice a pak teprve zjišťovat nedostatky a řešit je.

  Recenzi si můžete přečíst také na webu Akce-novinky.cz, kde byla zveřejněna.
 •