Hledej bojovníky - recenze

Větší děti, zvláště pak kluci si rádi hrají na bojovníky a ukazují svou sílu. Než si ale vezmou do rukoumeč samurajů či oštěpy indiánů, stálo by za to jim osvětlit, kdo vlastně byli ti udatní bojovníci, které ve své hře předstírají. Poznat jejich život a tím i historii světa...

 

Nakladatelství SUN vydalo v loňském roce zajímavou knížku určenou pro starší děti. Jejím cílem je ukázat na život v době, kdy slovo rytíře bylo vizitkou jeho cti. Když si kluci hrají venku s dřevěnými meči nebo mají hlavy ovázané šátky a za nimi zastrčená péra na počest indiánských válečníků, těžko říci, zda skutečně o těchto lidech vědí něco víc, než jen to, že bojovali...

 

Kniha Hledej bojovníky je z maxima tvořena obrázky, dalo by se říci, že se jedná o obrázkovou encyklopedii. Ukazuje dětem v jednotlivých kapitolách více či méně slavné bojovníky časů, které už minuly. Děti se tam mají možnost blíže seznámit například s již jmenovanými Indiány, Křižáky, Samuraji či Vikingy. Dozví se, kdo byli dobyvatelé a v jakých dobách žili a sloužili svým panovníkům. Kniha je tvořena těmi nejznámějšími bojovníky, kteří nejsou konkretizováni na určitou osobu, ale na celek, jako lidské uskupení, které bojovalo za určitou věc. A nemuselo se jednat vždy o válku. Jako například v případě římských gladiátorů, kteří vlastně bojovali v arénách pro pobavení i záchranu svého života...

 

Veškeré informace v knize podané jsou blízké dětskému jazyku, jsou jasné a srozumitelné, bez zbytečného a dlouhého vysvětlování. Seznamují dítě se základním vysvětlením jednotlivých pojmů.

Vy, kteří pro své dítě hledáte skutečně obsáhlou a vše říkající encyklopedii na tuto tématiku, raději sáhněte po jiné knize. Tato slouží jako naprosto jednoduchý výklad tématu.

 

Kniha je tvořena především obrázky. Ty jsou velmi vydařené, jasně ukazující, oč dané skupině bojovníků šlo, proč, jak a čím bojovali. Jak se skupina bojovníků oblékala, jaké používali zbraně, proč nosili přilby atd. Každá tato část je i vedle obrázku v krátkosti, ale jasně vysvětlena.

Jednomu druhu bojovníků je věnována dvojstrana knihy.

 

Navíc u každé skupiny bojovníků najdou děti otázku, co či kdo do obrázku nepatří. Je tedy vhodné, aby se dítě nejprve seznámilo s danými bojovníky, získalo přehled o tom, kdo byli a teprve pak, aby hledalo odpověď. Jen tak kniha dostojí svému cíli. Jejím cílem je seznámit děti s historií trochu zábavnější formou než jen výkladem při hodinách ve škole. Pomocí bohatých ilustrací mají tak možnost poznat historii trochu zajímavěji.

 

Knihu bych doporučila dětem okolo sedmi – deseti let. Jednak lépe porozumí slovům jako je válka či boj a rovněž ti starší si mohou text knize již přečíst sami.
Knížka byla přeložena ze španělského originálu, napsal ji Eduardo Trujillo, do češtiny přeložila Karolína Schwarzová. Ilustrovala Francisca Valiente.

 

Knihu Hledejbojovníky – samurajové, ninjové, vikingové, rytíři, indiáni... vydalo v roce 2010 nakladatelství SUN.