Michal Kolář představuje novou cestu k léčbě šikany

Michal Kolář vydává v nakladatelství Portál knihu Nová cesta k léčbě šikany.Po deseti letech od vydání předchozího titulu Bolest šikanování, na niž navazuje, se tak čtenáři mohou seznámit jak s novými postupy v boji proti šikaně, tak i s jejími novými formami. Ústředním tématem je šikanování ve škole a předkládané informace mají za úkol pomoci jak pedagogům, tak rodičům.

 

Kniha je rozdělena do dvou částí. V první jsou popisovány nové klíčové poznatky o šikaně, které jsou zároveň indikačními kritérii pro využití správných metod, ve druhé pak nové metody vnitřní diagnostiky a alternativní léčby šikany.

 

Kniha začíná diagnostikou šikany, jak poznat, co je a co není šikanování a jaké existují jeho zákaldní formy. Jedním z největších přínosů knihy je právě popis nových způsobů šikanování, zejména kyberšikany, šikany učitelů či dětí v mateřských školách. nezbytné je též pochopit, co vede člověka k šikanování. Autor zdůrazňuje závažnost tohoto kroku: "Před touto otázkou nelze couvnout, i když lze očekávat, že píchneme do vosího hnízda. Musíme se zeptat na jádro problému: Co přiměje lidskou bytost, aby krutě mučila jiné lidi?...Vycházíme však z názoru, že porozumění šikanování znamená nejen dozvědět se o člověku, čeho je schopen, ale dává mu i šanci rozpoznat, čeho se musí vyvarovat, aby zkrotil destruktivní agresi v sobě."

Nová léčba k cestě šikany je i název samostatné kapitoly, která popisuje nové metody řešení, řazené od jednodušších ke složitějším. Jednodušší metody jsou užitečné pro všechny, kteří se šikanou přijdou do kontaktu. Pedagogové zde najdou postup, kterým je vhdoné zasáhnout do šikany ve škole. Část pro rodiče je zaměřena na to, jak u dítěte rozpoznat signály šikanování a jak je ochránit. Cennou součástí knihy je i řada kazuistik z autorovy praxe.

 

Michal Kolář své postupy léčby šikany praktikuje v mnoha školách. Jedním z jeho nejviditelnějším úspěchem je Hradecký školní program proti šikaně, jehož dosažené výsledky patří k nejlepším na světě. Podstata programu je v knize popsaná a může sloužit jako východisko i pro další instituce. Autorovy celožitvotní zkušenosti se odrážejí v části knihy, kde srovnává přístup k léčbě šikany v Česku a ve světě. Česká šikanologie vychází ve srovnání vysoce profesionální a její výsledky často předčí zahraniční projekty.

 

Tento článek je tisková zpráva nakladatelství Portál.

Diskusní téma: Michal Kolář představuje novou cestu k léčbě šikany

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek