Nejkrásnější bajky pro nejmenší - recenze

Bajky patří k vcelku oblíbeným knihám, které děti čtou. Pokud chcete seznámit i ty nejmenší s významem bajek, pak byste mohli zkusit třeba tu, kterou vydalo nakladatelství Fragment a která je určena právě těm nejmenším...

 

Bajka je útvar užívaný v literatuře, který ukazuje na špatné i dobré vlastnosti. Jejich hlavními představiteli jsou zvířata, jež se chovají jako lidé. Někteří jsou zlí, jiní naopak velmi hodní. A protože je každé zvíře jiné, stejně jako lidé, jsou jejich vlastnosti už vlastně předem dány tak, jak je známe. Takže liška bude chytrá, osel hloupý apod. Zároveň jsou ale bajky veselé, někdy až velmi humorné, ale především se snaží ukazovat na to, co se děje špatně a zároveň působí tak, aby si lidé uvědomili své chyby a snažili se je napravit.

 

Právě už z tohoto důvodu jsou bajky velmi vhodné pro malé děti. A právě tak působí i bajky v knize Oldřicha Syrovátky Nejkrásnější bajky pro nejmenší. Jsou skutečně určeny pro nejmenší. Předškolákům je může číst maminka a prvňáčkové mohou tuto knížku využít při prvním čtení. Písmenka jsou totiž velká, jednotlivé příběhy nejsou dlouhé a každá bajka má dost rychlý spád. Malé děti se pomocí těchto příběhů na oblíbených zvířecích hrdinech mohou dozvědět, jaké jsou mezi lidmi charaktery a jak je vhodné se kdy chovat.

 

Určitě doporučuji, aby si knihu četli děti spolu s rodiči a pak debatovali o tom, co se v příběhu odehrálo. Je pak na rodičích, aby dokázali vysvětlit, o co vlastně v příběhu šlo. Nicméně slovo by se mělo dát v první řadě samotným dětem, které by mohly zkoušet samostatně uvažovat, co se odehrálo a především, jaké z příběhu plyne poučení. Což je vlastně i základním posláním bajky jako literárního útvaru. Děti, zvláště tedy ty nejmenší, se pomocí těchto klasických příběhů učí pochopit zlo a dobro v reálném světě, hloupost a pro člověka nezbytné přátelství.

 

Knížka je velmi srozumitelně napsaná, čtivá s velkým množstvím obrázků. Ilustrace k ní jsou od Heleny Zmatlíkové, její kresby jsou velmi krásné a dětem přibližují vypravovaný příběh velice výstižně.

 

Knihu Nejkrásnější bajky pro nejmenší vydalo nakladatelství Fragment.