Máš nadání na hádání

Knížka Zuzany Pospíšilové zaměřená na šikovné předškoláky s cílem rozvoje jazykového myšlení. Děti si procvičují přesmyčky, hledání dalších slov ve slovech apod. Vydalo nakladatelství Portál.