Výstava Život mezi knihami

Výstava Život mezi knihami. Knižní vazby Jindřicha Svobody probíhá v nové budově Národního muzea v Praze od 11. května do 10. července 2011.

 

Výstava, kterou připravila Moravská galerie v Brně a kterou hostí Národní muzeum, komplexně ukazuje rozsáhlé dílo Jindřicha Svobody (1909 – 2001). Seznamuje návštěvníky s kolekcí vazeb, která mapuje jak významné solitéry, tak i vývoj jeho díla v rámci jednotlivých období. Upozorňuje na rozličné knihařské výzdobné techniky, zejména ty, které Svoboda výrazně inovoval nebo přímo vynalezl. K nejzajímavějším exponátům patří unikátní surrealismem ovlivněná vazba knihy Pomsta kondorova z roku 1937, Mikuláškovy Ortely a milosti z počátku šedesátých let, nesoucí stopy bruselského stylu, soubor pergamenových vazeb osmdesátých let s rozmanitou výzdobou nebo konvolut vazeb děl E. A. Poa se slepotiskovou a plastickou výzdobou. Po celou dobu konání výstavy budou promítány dva dokumenty o životě a díle Jindřicha Svobody o postupu výroby celokožené francouzské vazby a jeho knihařském díle.

Výstava zařazuje Svobodovo dílo do kontextu vývoje knihařského řemesla i užitého umění 20. století. Základ kolekce tvoří vazby ze sbírky Moravské galerie v Brně, dále byly zapůjčeny vazby z obsáhlé sbírky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Muzea města Brna, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, od soukromých sběratelů a z Knihovny Národního muzea. „Tématu umělecké knižní vazby se naše knihovna věnuje již delší dobu. V roce 2007 jsme dokonce pořádali ve spolupráci se Společenstvem českých knihařů XII. mezinárodní trienále umělecké knižní vazby. Dílo Jindřicha Svobody je v tomto oboru zcela zásadní. Národní muzeum touto výstavou prezentuje mimořádný soubor kvalitních uměleckých vazeb z českých sbírek,“ upozorňuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Svoboda ideálně spojil starobylé umělecké řemeslo s moderním individuálním přístupem. Vždy vycházel z řemeslných tradic knižní vazby, ctil je a dodržoval, ale zároveň přinesl řadu významných inovací. V jeho dílně vznikaly vazby trvanlivé a vysoce kvalitní po stránce technické, vytříbené a uměřené po stránce výtvarné. „Knihovna Národního muzea v současnosti uchovává téměř dva miliony svazků. Nedílnou součástí zdejších knižních sbírek jsou kolekce děl moderních českých uměleckých knihařů. Na výstavě se proto, i když se jedná o výstavu připravenou Moravskou galerií v Brně, představí také knižní vazby z našich sbírek,“ říká Lukeš.

Inovace a práce Jindřicha Svobody

Svoboda byl mistrem celokožené vazby francouzské, ale ovládl dokonale i vazbu pergamenovou. Od počátků své tvorby zvládal velmi dobře techniku zlacení a využíval i další historické výzdobné techniky, třeba řezbu v kůži nebo slepotisk, jemuž vymezil nové místo v moderní knižní vazbě. Mnoho inovací přinesl i do oblasti dekorace pergamenových vazeb, například jemnou řezbu, provázenou zatřením barevného pigmentu pod povrch, používání okrajů pergamenu s vadami, kazy a otvory. Dalším jeho vynálezem je aplikace barveného, zlaceného a vrstveného japanu na plochu vazby. Dělal experimenty s knihami - objekty, s využitím tzv. „převleků“ na vazbu. V poslední době i s otevřeným šitím knižního bloku, který umožňuje pohled do struktur, držících knihu pohromadě. Kniha však stále zůstala knihou zachovávající si všechny své funkce, včetně možnosti číst text.

Jindřich Svoboda vycházel důsledně z podoby knihy a citlivě, ale suverénně a s odvahou ji doplňoval vazbou ve zcela moderním duchu. Zvědavost a chuť k experimentu mu pomohla při vynalézání nových výzdobných technik, výtvarný cit mu zabránil sklouznout do přebujelosti a nevkusu. Otevřenost a vnímavost vůči volnému umění jeho dílo obohacovaly a udržely je svěží. Jeho knihy se vyznačovaly výtvarnou čistotou a vyvarovaly se dekorativnosti, k níž knižní vazba někdy inklinuje,“ hodnotí autorka výstavy Hana Karkanová z Moravské galerie v Brně.

V květnu roku 2009 uplynulo sto let od narození brněnského knihvazače Jindřicha Svobody a na podzim to bude deset let od jeho smrti. Původně se výstava konala na přelomu let 2009 a 2010 v Moravské galerii a byla oslavou stého výročí narození Jindřicha Svobody. Pro Národní muzeum byla upravena a představí i některá Svobodova díla z pražských veřejných sbírek.

 

Tento článek je tisková zpráva Národného muzea.